biotech tilbud

Modtag 2 udgivelser af
Økonomisk Ugebrev Biotech gratis

Økonomisk Ugebrev tilbyder i perioden 3.april til 24. april et unikt gratis indblik i vores premium investeringsudgivelse Økonomisk Ugebrev Biotech.


Tilbuddet er udløbet


Økonomisk Ugebrev Biotech giver dig

Nordisk sektor overblik

Et komplet overblik over hele den hastigt voksende nordiske børsnoterede Lifescience-sektor som pt. består af 113 selskaber

Unikke selskabsanalyser

Unikke selskabsanalyser med købs- og salgsanbefalinger af danske, svenske, norske og finske biotek-, medtech- og pharmaselskaber, hvoraf mange rummer et stort kurspotentiale

Nyhedsoverblik & Markedsanalyse

Nyhedsdækning inkl. aktievurderinger, markedsoverblik inkl. teknisk chartanalyse, komplet kursoverblik, handelsmønstre samt styrkeindeks for hele sektoren.

Unik Nordisk Modelportefølje

Adgang til Økonomisk Ugebrevs Modelportefølje, som efter det første år har præsteret et positivt afkast på +36% og dermed har outperformet samtlige aktieindeks i Norden med en stor margin.

Ønsker du at se en udgivelse?

Derfor læser private og professionelle investorer Økonomisk Ugebrev Biotech

Økonomisk Ugebrev Biotech formidler potentialet i nordiske aktier inden for biotek- og medicinalsektoren i et enkelt og letforståeligt sprog.

Tidsskriftet henvender sig både til den forsigtige investor med interesse i stabile medicinal og MedTech virksomheder, samt mere risikovillige investorer, der er parate til at gå efter de helt store afkast, som kan opnås inden for bioteksektoren.

Ugebrevet er uafhængigt af særinteresser, i modsætning til bankerne, som ofte har kunderelationer til de analyserede virksomheder.

Med et abonnement får du

 • Adgang til den aktuelle udgivelse hver anden torsdag kl. 16:00.
 • Fri adgang til Vidensbank med søgemulighed i flere tusinde artikler, analyser og kortlægninger.
 • Komplet overblik over:
  • Kursudviklingen i enkeltaktier
  • Kursteknisk analyse af betydningsfulde indeks i sektoren
  • Insideres køb/salg af aktier
  • Inden- og udenlandske professionelle aktørers køb og salg
 • 3-4 selskabsspecifikke analyser med tekstanalyse, grafikker tabeller samt investeringsanbefalinger og kursmål
 • Fiktiv modelportefølje alene rettet mod biotek- og medicinalaktier